תנאים, אחריות ומידע כללי

אידיאל טורס

תנאים, אחריות ומידע כללי

טיסות ומסלוליהן

הטיסות מבוצעות ע"י חברות תעופה וביצוען כפוף לתנאים המפורסמים ע"י חברות התעופה. מועדי הטיסות ומסלוליהן הם באחריותה הבלעדית של חברת התעופה וייתכנו מקרים בהם יהיו שינויים בזמני הטיסות אף ללא הודעה מוקדמת על כך. במקרים אלו תוצע ללקוח אלטרנטיבה של טיסה אחרת. במידה והדבר יהיה כרוך בתוספת מחיר תחול התוספת על הלקוח. במקרים של רישום יתר לטיסה ע"י חברת התעופה, ומאחר ודבר זה אינו בשליטת המארגנים עשוי נוסע בודד לטוס בטיסה שונה, ואידיאל טורס תעשה כל מאמץ לצמצם את הפגיעה בנוסעים. אידאיל טורס לא תישא באחריות בגין נזקים שנגרמו לנוסע כתוצאה משינויים שיחולו במועד הטיסות במסלוליהן. החסר של לילה בבית מלון או כל הפסד אחר שיגרם כתוצאה מהשינויים לא יביא החזרים מצידה של אידיאל טורס, כמו כן תוספת לילה וכל הוצאה נוספת שתיגרם לנוסע עקב השינויים לא יפוצו ע"י החברה.
שינוי במחיר הטיסות והיטלים נוספים כל שהם, יגרמו לשינוי מחיר החבילה בהתאם. על הנוסע מוטלת החובה לוודא את מועדי הטיסות ונתיביהם ואת ביצוע ההזמה, בעת קבלת כרטיס הטיסה.
חברות התעופה רשאיות ועשויות לגבות תשלום נוסף נפרד בגין הטסת ציוד הסקי ושירותי המזון והמשקאות בטיסה. התעריפים נקבעים ע"י חברות התעופה ואינם כלולים בכרטיס הטיסה. נוהל הטסת הציוד והעלויות יכולים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. על הנוסע חלה חובה לברר את הפרטים המדויקים מול חברת התעופה, סמוך למועד הטיסה.
הזמנות לארוחה  כשרה ו /או צמחונית בטיסה, ו /או בקשות אחרות בנוגע לתנאים בטיסה עצמה, הינן בגדר בקשה בלבד ואידיאל טורס אינה מתחייבת ולא תהא אחראית לאי-סיפוקה של ההזמנה, כמבוקש.


טיסות, העברות ובתי מלון

אידיאל טורס אינה אחראית כלפי הנוסעים בכל הקשור לביטול ו /או שינוי בתוכניות החופשה אשר נגרם במישרים ו /או בעקיפים כתוצאה מכוח עליון, שביתות, סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה, מזג אוויר, מרי אזרחי, מלחמה, מבצע צבאי, מחלות, מגיפות למינהן,  מחרם, מעצרים, תקלות תכניות או כל פעולה של כוח עליון שמעבר לשליטת אידיאל טורס בין אם צפוי ו /או בלתי צפוי. יחד עם זאת החברה תסייע במקרים אלו לנוסעים ככל האפשר בנסיבות העניין.

נזקים וביטוח

על הנוסע לבטח את עצמו על חשבונו, אידיאל טורס מציעה לנוסעים ביטוח אישי, רפואי ומטען, מקיף ונרחב לפי צרכיו ורצונותיו. יש לשים לב כי פוליסת ביטוח אינה מכסה את כלל המקרים של ביטול הזמנה ו /או כל אירוע אחר ובכלל זה אירוע תאונתי, ביטחוני ו /או כל נזק שיגרם. על הנוסע לקרוא בעיון את תנאי הפוליסה שברשותו.  אידיאל טורס אינה אחראית לנזקים שיגרמו לנוסע, למטען או כל נזק ישיר או עקיף כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק העלול להיגרם לנוסע במהלך החופש לרבות אלימות, שוד, גניבה, אבידה של מטען, מסמכים, כרטיסי טיסה ועוד. אין ביטוח על סקיפס / ציוד במקומות שהחבילות כוללת מרכיבים אלו, ניתן לעשות ביטוח במקום.

שער החליפין של המט"ח

מחיר חבילות הסקי הנקוב בחוברת, מבוסס על שערי החליפין של המטבע המקומי הנהוג בארצות בהן מתקיים הסקי בעת פרסום חוברת זו לקהל. השער לתשלום יהיה שער העברות והמחאות גבוה של המטבע הנקוב ביום התשלום בפועל. על סכומי כסף שטרם שולמו על ידי הנוסע בגין חבילת הסקי שהזמין, ישא הנוסע בלבד בכל שינוי כלשהו בשער החליפין או בשערים המצטלבים של המט"ח, או במרכיבי הסקי הנ"ל, לרבות שינוי במיסי דלק. אידיאל טורס שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי החבילות עקב שינוי במחירי הטיסות ו /או שרותי הקרקע באתרי הסקי, גם אם בוצע תשלום חלקי או מלא עבור החבילות סקי.

 

תנאי תשלום ודמי ביטול

עם ההזמנה יש לשלם את מלוא התשלום עבור כל הנוסעים.
ניתן לשלם בהעברה בנקאית או בכרטיס אשראי. (בתשלום באשראי ניתן לחלק ל 3 תשלומים ללא ריבית,
למעט בתשלום באמריקן אקספרס.)
אי תשלום במועד הנקוב- משמעותו ביטול העסקה מצד הלקוח, וכפוף לדמי ביטול כמפורט להלן:
הודעה על הביטול תעשה בכתב בלבד במייל למשרד בכתובת: goski@idealtours.co.il או בוואטסאפ
0586278641 ,לרבות סיבת הביטול.
תאריך הביטול הקובע יהיה תאריך קבלת המייל או ההודעה הכתובה במשרד.
מודגש בזאת כי הביטול ייכנס לתוקף רק לאחר שהלקוח קיבל אישור מחברת אידיאל טורס על קבלת דבר ההודעה.
ביטול שנכנס לתוקף יהיה כרוך בתשלום כמפורט להלן:
עד 30 יום לפני היציאה התשלום יוחזר, למעט 500 ₪ לאדם.
מ- 30 יום ועד 15 ימים לפני מועד היציאה דמי הביטול הם 40% מערך החבילה לכל נוסע.
מ 14 יום ועד 8 ימים לפני מועד היציאה דמי הביטול יהיו בגובה 70% מערך החבילה לכל נוסע.
מ 7 ימים ועד יום היציאה דמי הביטול 100% מערך החבילה.

במידה ויהיו סגרים על מדינת ישראל ועל מדינת היעד, ותבוטלנה הטיסות, יוחזר התשלום, למעט 100 ₪ דמי טיפול לאדם.

תאריכון

חופשות סקי

מצאו את חופשת הסקי המושלמת בשבילכם
 

רוצים להצטרף לחופשה? צרו קשר

רוצים להצטרף לחופשה?

צרו קשר